БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 100 ЛЕВА

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Общи условия

Достъпът и използването на този уебсайт, продуктите и услугите, достъпни чрез него (наричани заедно „Услуги“), са предмет на условията, посочени в („Условия за ползване“). Използвайки нашите Услуги, Вие се съгласявате с Общите условия, които ще бъдат актуализирани периодично. Моля, проверявайте тази страница редовно, за да бъдете информирани за всички промени, които сме направили в Условията за ползване.

Достъпът до този уебсайт е разрешен временно и ние си запазваме правото да оттеглим или променим тези условия без предизвестие. Ние не носим отговорност, ако поради някаква причина този уебсайт не е достъпен за кратък период от време или за какъвто и да е период от време. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до част или целия уебсайт.

Този уебсайт също така съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от Goloka („Свързани сайтове“). Goloka няма контрол върху свързаните сайтове и не поема отговорност за тяхното съдържание или за каквито и да е загуби или щети, които могат да възникнат при използването им. Използването на свързаните сайтове ще бъде предмет на Условията за използване на нашите услуги, съдържащи се във всеки такъв сайт.

Политика за поверителност

Нашата политика за поверителност, която определя как ще използваме вашата информация, може да бъде намерена на страницата „Политика за поверителност“. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с описаната в него политика и гарантирате, че цялата предоставена от вас информация е правилна.

Забранено

Не трябва да злоупотребявате с този уебсайт. Вие не трябва да: извършвате или насърчавате престъпление; предавате или разпространявате вирус, троянски кон, червей, логическа бомба или да публикувате какъвто и да е друг материал, който е злонамерен, технологично вреден, нарушава доверието или по някакъв начин е обиден или неприличен; проникване във всеки аспект на Услугите; повреждате данни; дразните други потребители; нарушавате правата на собственост на други лица; изпращате непоискани рекламни или промоционални материали, често наричани "спам"; или да се опитате да повлияете на производителността или функционалността на каквито и да е компютърни съоръжения за достъп до този уебсайт. Нарушаването на тази разпоредба би представлявало престъпление съгласно Закона за компютърна злоупотреба от 1990 г. Goloka ще докладва всяко подобно нарушение на съответните компетентни органи и ще им разкрие вашата самоличност.

Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от хакване и отказ на услуга, вируси или друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг защитен материал поради използването на този уебсайт или изтеглянето от ваша страна на всеки материал, публикуван на него или на уебсайт, свързан с него.

Интелектуална собственост, софтуер и съдържание

Правата на интелектуална собственост върху целия софтуер и съдържание, предоставени ви чрез този уебсайт, остават собственост на Goloka или неговите лицензирани соственици и са защитени от законите за авторското право и договорите по целия свят. Всички права запазени от Goloka и нейните лицензодатели. Можете да съхранявате, отпечатвате и показвате съдържанието, предоставено единствено за ваша лична употреба. Нямате право да публикувате, манипулирате, разпространявате или възпроизвеждате по друг начин под каквато и да е форма каквото и да е съдържание или копия на съдържание, предоставено ви или съдържащо се на този уебсайт, нито можете да използвате такова съдържание във връзка с бизнес или рекламно предприятие.

Нямате право да променяте, превеждате, извършвате обратно инженерство, декомпилирате или създавате производни произведения въз основа на софтуер или придружаваща документация, предоставена от Goloka или неговите лицензодатели. „Goloka“ е търговска марка, принадлежаща на Goloka Pro Ltd. Нямате право да давате лиценз или съгласие за използване на тази марка по какъвто и да е начин и се съгласявате да не използвате тези марки или други подобни марки без писменото разрешение на Goloka.

Регистрация

Goloka си запазва правото да изтрие акаунт, ако някой потребител наруши някое от нашите условия по някакъв начин.

Ние винаги оценяваме вашите отзиви или други предложения за Goloka, но вие разбирате, че можем да ги използваме без никакво задължение да ви компенсираме за тях (точно както вие нямате задължение да ги предлагате).

Условия за продажба

Като направите поръчка, вие се съгласявате да закупите нашия продукт при следните условия.

Всички поръчки подлежат на наличност и потвърждение на цената в момента на поръчката.

Времето за изпращане на продукти може да варира в зависимост от наличността и всички други гаранции или изявления, направени по отношение на времето за доставка. Goloka не носи отговорност за поръчки, които са предмет на закъснения, произтичащи от причини извън нашия контрол,. Моля, вижте нашата политика за такси за доставка, както и допълнителна информация.

За да направите поръчка на Goloka, трябва да имате валидна кредитна или дебитна карта, издадена от законна банка. Goloka си запазва правото да откаже всяка ваша заявка. Ако поръчката ви бъде приета, ние ще ви информираме по имейл и ще потвърдим самоличността на страната, с която сте сключили договор. Това обикновено е Goloka или в някои случаи може да бъде трета страна. Когато се сключва договор с трета страна, Goloka не действа като агент или принципал, а договорът е между вас и тази трета страна и ще бъде предмет на предоставените ви условия за продажба. Когато правите поръчка, вие се потвърждавате, че всички данни, които ни предоставяте, са верни и точни, че сте оторизиран потребител на кредитната или дебитна карта, използвана за поръчката ви, и че има достатъчно средства за покриване на разходите за стоките. Цените на всички продукти подлежат на промяна.

Нашият договор

Когато направите поръчка, ще получите имейл, потвърждаващ получаването на вашата поръчка и фактура. Този имейл ще бъде само потвърждение и няма да представлява приемане на вашата поръчка. Договор между нас за закупуване на стоки няма да бъде сключен, докато плащането ви не бъде одобрено от нас и не дебитираме вашата кредитна или дебитна карта.

Цени и наличност

Въпреки че се опитваме да гарантираме, че всички подробности, описания и цени, показани на този уебсайт са точни, възможно е да възникнат грешки. Ако открием грешка в цената на стоки, които сте поръчали, ние ще ви информираме възможно най-скоро и ще ви дадем възможност да потвърдите отново поръчката си на правилната цена или да я анулирате. Ако не можем да се свържем с вас, ще третираме поръчката като анулирана. Ако желаете да отмените поръчката, но вече сте направили плащане, ние ще възстановим платената сума. Където е приложимо, цените са с включен ДДС. Разходите за доставка се заплащат допълнително; такива допълнителни такси са ясно показани, където е приложимо и са включени в „Общи такси“.

Услугата може да съдържа типографски грешки, други грешки или неточности и може да не е пълна или актуална. Ето защо ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията по всяко време без предизвестие. Ние си запазваме правото да откажем да изпълним поръчки, които можете да направите въз основа на информация в Услугата, която може да съдържа грешки или неточности, включително остаряла информация относно ценообразуването, доставката, условията на плащане или политиката за връщане.

Плащане

При получаване на поръчката Ви, извършваме стандартна проверка за предварителна авторизация на платежната Ви карта, за да се уверим, че има достатъчно средства за извършване на транзакцията. Стоките няма да бъдат изпратени до спедиторските компании, докато не бъде извършена тази проверка. Вашата карта ще бъде дебитирана, след като поръчката бъде приета.

Кодове за отстъпка

Промоционални кодове за отстъпка – възможно е от време на време да предлагаме промоционални кодове за отстъпка, които могат да се прилагат за някои или определени конкретни покупки, направени през този уебсайт.

Условията за използване на всеки код за отстъпка ще бъдат посочени в момента на издаване.

Условията важат за всички продукти на Goloka (освен ако не е посочено друго).

За една поръчка може да се използва само един промоционален код.

Кодовете за отстъпки и промоции не могат да се използват за артикули на предварителна поръчка (Pre Order). Може да се прилагат изключения за други избрани марки.

Промо код не може да се използва след направена поръчка.

Опровержение

Материалите, показани на този уебсайт, се предоставят без никакви гаранции или условия за тяхната точност. Освен ако не е изрично предвидено друго в максималната степен, разрешена от закона, Goloka и нейните доставчици, доставчици на съдържание и рекламодатели изрично изключват всички условия, гаранции и други условия, които иначе биха могли да се подразбират от закон, обичайно право или справедливост и не носят отговорност за всякакви щети, включително, но не само, всякакви преки, косвени, специални, последващи, наказателни или случайни щети или щети при употреба, печалби, данни или други нематериални активи, увреждане на репутацията или репутацията или разходи за поръчка на заместващи стоки и услуги, произтичащи от или свързани с използването, невъзможността за използване, изпълнението или отказите на този уебсайт или свързаните сайтове и всякакви материали, публикувани там, независимо дали такива щети са били предвидими или произтичат от договор, непозволено увреждане, справедливост, реституция, статут, общо право или по друг начин. Това не засяга отговорността на Goloka за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност, нито за измамно невярно представяне, невярно представяне на съществен въпрос или друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

Връзка към този уебсайт

Можете да се свържете с нашата начална страница, при условие че го правите по честен и законен начин и не увреждате или се възползвате от нашата репутация, но не трябва да се свързвате по такъв начин, че да предполагате каквато и да е форма на асоцииране или одобрение от наша страна, когато няма информация за такава и не съществува.

Не трябва да правите връзки от уебсайт, който не притежавате.

Този уебсайт не трябва да бъде поставен в рамка на друг сайт, нито можете да правите връзки към която и да е част от този уебсайт, различна от началната страница. Запазваме си правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие.

Отказ от отговорност по отношение на собствеността върху търговски марки, лични изображения и авторски права на трети страни

Освен когато изрично е посочено друго, всички лица (включително техните имена и изображения), търговски марки на трети страни и изображения на продукти, услуги и местоположения на трети страни, представени на този уебсайт, по никакъв начин не са свързани или обвързани с Goloka и вас, не трябва да разчитате на съществуването на такава връзка или принадлежност. Всички търговски марки/имена, представени на този уебсайт, са собственост на съответните собственици на тези търговски марки. Когато се споменават търговски марки или имена, те се използват единствено за описание или идентифициране на продуктите и услугите и по никакъв начин не потвърждават, че такива продукти или услуги са одобрени от или свързани с Goloka.

Компенсация

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Goloka, нейните директори, служители, служители, консултанти, агенти и филиали от всякакви искове, отговорност, щети и разходи на трети страни (включително, но не само, правни такси), произтичащи от използването им.

Вариация

Goloka има правото по свое усмотрение по всяко време и без предизвестие да променя, премахва или модифицира своите продукти или която и да е страница на този уебсайт.

Недействителност

Ако която и да е част от „Условията за ползване“ е неприложима (включително всяка разпоредба, в която изключваме отговорността си към вас), изпълнението на която и да е друга част от „Условията за ползване“ няма да бъде засегнато от други разпоредби, които остават в сила. Доколкото е възможно, когато която и да е клауза/подклауза или част от тях може да бъде отделена, за да стане останалата част валидна, клаузата трябва да се тълкува по съответния начин. Като алтернатива, вие се съгласявате клаузата да бъде коригирана и тълкувана по такъв начин, че да прилича на оригиналното значение на клаузата / подклаузата, както е разрешено от закона. 

Оплаквания

Ние поддържаме процедура за оплаквания, която ще използваме, за да се опитаме да разрешим спорове, когато възникнат за първи път: моля, уведомете ни, ако имате оплаквания или коментари.

Отхвърляне

Ако нарушите тези условия и ние не предприемем никакви действия, ние все пак ще имаме право да използваме нашите права и средства за защита във всяка друга ситуация, в която нарушавате тези условия.

Приложим закон и юрисдикция

Тези Условия се тълкуват в съответствие със законите на България и в случай на спор или иск, свързан с тези Условия, такъв спор или иск ще бъде предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища.

Цялото споразумение

Горепосочените Правила и условия представляват цялото споразумение на страните и заместват всички предишни и текущи споразумения между вас и GOLOKA PRO LTD. Всеки отказ от която и да е разпоредба на „Условията за ползване“ ще бъде в сила само ако е в писмен вид и е подписан от собственика на Goloka.

Политика на eтичния кодекс

Като уважаван и доверен бизнес, ангажиран да предлага на своите клиенти висококачествени продукти, Goloka се ангажира да гарантира, че доставчиците и спедиторите спазват Етичния кодекс.

Очакваме нашите доставчици постоянно да осигуряват среда, която защитава здравето и безопасността на техните служители и основните човешки права.

От всички доставчици се очаква да спазват националните трудови закони и разпоредби, като обръщат специално внимание на:

 

  • Минимална възраст на служителите

 

  • Свободно избрана работа

 

  • Здравето и безопасността

 

  • Свобода на сдружаване и право на колективно договаряне

 

  • Без дискриминация

 

  • Без грубо или нечовешко отношение

 

  • Работни часове

 

  • Ставки на заплащане

 

Условия на работа 

Goloka никога няма съзнателно да изпраща стоки от държави, които нарушават горните принципи. Ние също така очакваме нашите доставчици да прилагат тези принципи, когато работят със своите служители.

Поради понякога сложния характер на куриерските компании, не винаги е възможно да се наблюдават и контролират условията на всеки отделен човек, участващ в производството на нашите продукти. Въпреки това, тъй като Goloka продължава да расте, той осъзнава колко е важно да бъде проактивен и да прави всичко по силите си, за да подкрепи правата на онези, които участват в производството на неговите продукти.

Express your love for hip hop, skate and streetwear in just one GO.
#GoForIt

Абонирайте се за електронния ни бюлетин
Goloka burning wear // supported by digifox

Subscribe to our newsletter

Subscribe and get weekly emails about promotinos, hip hop news and other.

JOIN GOLOKA GANG

Sign up to our newsletter and
GET 10% off your first purchase.